Matvareprisene i våre naboland følger hverandre – i tråd med internasjonale matpriser. Prisen på norske matvarer har imidlertid steget betraktelig høyere enn i resten av Norden.
Matvareprisene i våre naboland følger hverandre – i tråd med internasjonale matpriser. Prisen på norske matvarer har imidlertid steget betraktelig høyere enn i resten av Norden. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Norske matpriser øker mest i Norden

Siden 2005 har norske matvarepriser økt med 57 prosent. I samme periode har prisene i Sverige, Danmark og Finland steget med henholdsvis 37, 27 og 26 prosent.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene sammenligner prisene på matvarer mellom årene 2005 og 2018. Norske matvarepriser har antakelig vært mindre påvirket av opp- og nedgangstider internasjonalt som følge av at Norge ikke er med i EU, skriverSSB.

Importvernet på norske kjøtt- og meieriprodukter var trolig en medvirkende årsak til den stabilt sterke veksten. I den 13 år lange perioden var det prisene på fisk og kornvarer som steg mest i Norge.

I perioden 2005 til 2016 steg norske matvarepriser gjennomsnittlig 4,4 prosent i året. I årene 2017 og 2018 bremset prisøkningen seg noe – med henholdsvis 0,7 og 1,7 prosent.

– Norge har stått utenfor EU og har hatt andre markedsforhold for matvarer enn våre naboland. Det har vært en høy grad av skjerming av kjøttvarer og meieriprodukter i Norge. Disse varetypene har hatt unntak fra «fri flyt-prinsippet» i EØS-avtalen, opplyser SSB.

– Norge har dessuten vært i en gunstigere økonomisk situasjon enn nabolandene på grunn av oljeinntektene, heter det videre.