Arkeolog Lucia U. Koxvold fortalte og viste fram oldtidsfunn til interesserte.
Arkeolog Lucia U. Koxvold fortalte og viste fram oldtidsfunn til interesserte. Foto: Ragnhild Johansen

Oldtidsfunn på E18-parsellen

To års arkeologisk graving fra Rugtvedt til Dørdal forteller om folks liv etter istida.

De fant ikke et nytt Osebergskip. I stedet gravde de fram steinalderen og jernalderen i nedre Telemark. Gevinsten har vært en helt unik kunnskap om dagliglivet i en 5 000-årig periode.

Man får ikke bygge verken veier eller jernbane uten at grunnen blir sjekket for kulturminner. Vedtaket om å bygge E18-parsell fra Dørdal til Rugtvedt var starten på et av de største arkeologiske kulturminneprosjektene som noen gang har vært gjennomført i Norge.

Gir forståelse

Flere titalls arkeologer har gravd i to år, og resultatet ble presentert på et folkemøte på Rugtvedt i kveld.

Det var flint og pilespisser, økser og bein. Det var arven etter fortiden fra 11 jernalderlokaliteter og 33 steinalderlokaliteter.

Bamble er rik på kulturminner; det viser det prosjektet som Kulturhistorisk museum har hatt ansvaret for.

Almut Schülke, Roar Gärtner og Steinar Solheim.
Almut Schülke, Roar Gärtner og Steinar Solheim.

Boplassene som er undersøkt gir et godt grunnlag for å forstå hvordan steinaldersamfunnet har fungert på detaljert nivå.

Vet ikke når spaden settes

Håpet nå er at det omfattende materialet skal bli til en utstilling. Prislappen på prosjektet er 42 millioner kroner og inngår i Vegvesenets budsjett for E18-traseen.

Arkeologene har holdt tidsskjemaet. Det er usikkert om veiprosjektet vil.

Planen var anleggsstart ved årsskiftet 2016-17, men prosjektleder Roar Gärtner er usikker på hvordan det nye veiselskapet vil prioritere denne traseen.