Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), er innkalt av kontrollutvalget for å redegjøre om mulig ikke-offentlige møter mellom gruppeledere og administrasjonen.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), er innkalt av kontrollutvalget for å redegjøre om mulig ikke-offentlige møter mellom gruppeledere og administrasjonen.

Ordføreren skal forklare seg for kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Skien kaller inn ordføreren for å få en forklaring på hvorfor hun holder hemmelige møter.

Det er i alle fall dét som er tema når kontrollutvalget møtes neste fredag: «Møter som har vært unntatt offentligheten».

PROFESSOR:Mener ordføreren bryter loven

Diskusjon og refleksjon

Bakgrunnen er Vardens omtale av ordførerens faste møter med gruppelederne fra alle partiene i bystyret.

Hensikten, ifølge ordfører Hedda Foss Five (Ap), er å diskutere og reflektere rundt ulike saker. I all hovedsak dreier møtene seg om formålsbyggene i Skien. Det vil si sykehjem, bibliotek, barnehager, skoler, omsorgsboliger og kommunale boliger.

– I strid med Kommuneloven

Denne møtepraksisen synes bystyrets Tommy Ballestad (Uavhengig) ikke noe om. Han mener det er brudd på Kommuneloven, og ber kontrollutvalget undersøke praksisen.

Atle Aastad leder kontrollutvalget i Skien.
Atle Aastad leder kontrollutvalget i Skien.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som var med å utforme Kommuneloven, har uttalt til Varden at slike møter er i strid med loven. Det samme mener også, ifølge Bernt, Sivilombudsmannen.

Leder i kontrollutvalget i Skien, Høyres Atle Aastad, sier at utvalget skal undersøke saken og har i den forbindelse også kalt inn Foss Five til å redegjøre for sitt syn.

Åpent kontrollutvalgsmøte

– Det er naturlig at hun kommer hit for en redegjørelse. Vi har satt av en halvtime hvor hun får forklare seg, sier Aastad.

– Hvilke momenter er det dere ønsker å bringe på det rene?

– Vi må se om disse møtene er i samsvar med gjeldende regler, svarer Aastad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men «regler», handler ikke dette om å følge Kommuneloven?

– Jo, følger man ikke lover og regler må dette korrigeres inn. Det går blant annet på om man bør føre referater også slikt fra møtene. Men jeg tror ikke det fattes noen vedtak, sier Aastad.

Han forteller at han har registrert Vardens omtaler av møtene.

– Betyr det noe for kontrollutvalget at en av utformerne av Kommuneloven og Sivilombudsmannen mener at disse møtene er i strid med Kommuneloven?

– Det er klart det betyr mye. Men spør man to jurister om noe, kan man få to ulike svar.

– Som deres egen kommuneadvokat for eksempel?

– Ja, det kan hende. Men det vi må få på plass nå, det er å passe på at loven blir fulgt riktig, sier kontrollutvalgsleder Atle Aastad.

Møtet i utvalget, som er åpent, holdes fredag 26. januar.