Vil legge ned to barnehager: Eiendommene kan bli solgt