Raser i brev til kommunen: – Vil bli liggende som et åpent sår