– Brudd på avtalen hvis dette medfører vindmøller i Skien