Skien med klar beskjed: Maks 150 i hver brakkerigg