Sa ja til salg av sentrale bygg: – Dette har vi ikke bruk for