Kaller inn til hastemøte: Kommunen går 50 millioner i underskudd