I munnhuggeri med hytteutbygger: – Ser ut som en blanding av Bryggen i Bergen og flyktningleirene i Syria