Må spare 10 millioner: Kutter i viktige stillinger på sykehjem