Smell på smell: Omstridt prosjekt kan bli mye dyrere