Møte om syk rådmann: Refset treg informasjon, antydet arbeidskonflikt