Det skriver direktoratet i en pressemelding. Og anbefalingen får stor støtte hos kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

– Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Tydelige anbefalinger

Det var kunnskapsministeren som kort tid etter hun tiltrådte som statsråd, ba direktoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.

Anbefalingen og veilederen skal hjelpe kommunene, fylkeskommunene og skolene å lage regler for sine elever. Mobilregler vil være en del av ordensreglementet lokalt. Dette fastsettes i lokal forskrift.

– Selv om flere skoler allerede er blitt mobilfrie, er det mange rektorer, lærere og foreldre som har ønsket seg tydeligere forventninger og hjelp til å regulere mobilbruk i skolen. Nå har de fått tydelige anbefalinger og klar veiledning til å fatte vedtak om mobilfrie skoler, sier Nordtun.

Dårligere skolemiljø

Resultatene fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen viser at mange skoler har utfordringer med elevenes læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. For mange piler peker i feil retning i skolen. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.