Nå er avgjørelsen tatt om det blir ny bru eller ikke