Du kan være med å bestemme hva bompengene skal brukes til