Industri- og næringspartiet vil ikke ha industri og næring her