annonse

Rådmannen følger ikke opp hovedutvalgets vedtak om Skotfossvegen

KAMPEKASTET
KAMPEKASTET: Holdeplassene ved Kampekastet. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)

+ Er formannskapet like spandable som hovedutvalg for teknisk sektor? Tirsdag etter påske kommer formannskapet til å behandle gs-vei langs Skotfossvegen.

Jan Bjørn Taranrød