Vindkraft er bra. Men vindmøllene bør ikke «påvirke» utsikten fra Gaustatoppen eller påvirke landskapsopplevelsen med ståsted i Telemarkskanalen Regionalpark, heter det i rådmannens saksutredning. Dette bildet er fra Smøla i Møre og Romsdal.
Vindkraft er bra. Men vindmøllene bør ikke «påvirke» utsikten fra Gaustatoppen eller påvirke landskapsopplevelsen med ståsted i Telemarkskanalen Regionalpark, heter det i rådmannens saksutredning. Dette bildet er fra Smøla i Møre og Romsdal. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix

Rådmannen i Skien: Ja til vindkraft, men nei til vindmøller

Vi bør slippe. Det er budskapet rådmannen mener Skien bør gi om vindkraftplanen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Siljan formannskap og utvalg for næring, plan og teknikk i Sauherad kommune har allerede sagt nei. Sist ut var fellesnemnda i nye Midt-Telemark kommune fredag.

– Midt-Telemark kommune er positiv til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft, står det i starten av uttalelsen. Men når det kommer til de aktuelle områdene i Sauherad, er nemnda negativ og viser at det dreier seg om svært viktige friluftsområder og naturtyper.

Kort oppsummert mener kommunene at vindkraft er greit, men at vindmøller lokalt er ganske så uønsket.

Hovedutvalg for teknisk sektor i Skien skal tirsdag si sin mening om vindkraftplanen. Det er Olje- og energidepartementet som ber om tilbakemeldinger på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

Luksefjell ble spart

Skiensrådmannen åpner forsiktig i sitt forslag til uttalelse:

– Vealøstårnet blir lilleputt mot det som nå bygges av vindmøller, mener Jon Atle Holmberg.
– Vealøstårnet blir lilleputt mot det som nå bygges av vindmøller, mener Jon Atle Holmberg.

– Skien kommune støtter «Nasjonal ramme for vindkraft på land», står det. Men selv om rådmannen først sier ja til vindkraft, avslutter uttalelsen med at vindmøller ikke passer i Skien og nabokommunene.

«Det regionalt viktige friluftsområdet som strekker seg fra Sauheradfjella til Skrim og Viddaseter/ Vindfjell (inkluderer Larvik, Siljan, Kongsberg og Sauherad kommuner), har kvaliteter som tilsier at det bør tas ut av «område 4», står det forslaget fra rådmannen.

Store deler av området rundt Luksefjell ble foreslått tatt ut av Miljødirektoratet, fordi det er et regionalt viktig friluftsområde. Dette ble tatt til følge av NVE. Denne vurderingen støttes av rådmannen.

Turområde

I saksframstillingen heter det at for Skien og Grenlands befolkning er de høyereliggende fjellskog-områdene i Siljan svært mye brukte utfartsområder. Viddaseter (i Siljan) er sammen med Svanstul (i Skien) det mest besøkte vinterutfartsstedet i Grenland. Begge er de del av et sammenhengende turområde, med enkle turisthytter og sti- og løypenett, som strekker seg til innfallsporter både i Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan og Larvik kommune. Natur- og landskapsopplevelser, uten støy og forurensning, er blant kvalitetene.

Utsikten fra Gaustatoppen

– I de høyereliggende åpne områdene er utsikten mot «fylkets stolthet» Gaustatoppen en kvalitet. Vindturbiner innenfor del av «område 4» i Sauherad kommune vil kunne påvirke denne utsikten og landskapsopplevelsen negativt. Vindturbiner i dette området vil også til en viss grad kunne påvirke landskapsopplevelsen med ståsted i Telemarkskanalen Regionalpark, står det i saken.

Daglig leder Jon Atle Holmberg er veldig fornøyd med at kommunene er enig med Den Norske Turistforening.

Les om: 250 dro til skogs for å demonstrere mot vindkraftverk

– Unødvendig

– Det er klart at vindmøller kommer til å synes godt, både fra Gaustatoppen og andre steder. Vealøstårnet blir lilleputt mot det som nå bygges av vindmøller. Det blir uopprettelige skader når man bygger infrastruktur. Så har du lydforurensing, og til slutt har vi den visuelle forurensingen, som er ganske ekstrem. Samlet sett er inngrepene for vindkraft større enn da vi bygde ut vannkraften i sin tid. Dessuten er det unødvendig når Equinor nå begynner få fart på havbasert vindkraft. Nå håper jeg at Vestfold-kommunene og Kongsberg sier like klart ifra, sier Holmberg.

Det kommer en vindkarftuttalelse fra Telemark fylkeskommune – via fellesnemnda i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den skal avgi en uttalelse om NVEs vindkraftplan i møtet sitt tirsdag 24. september.

Les om NVEs første forslag, som omfattet Lifjell og Vindeggen: Frykter vindmøller på fjellet: – Nå må vi våkne! (Oktober 2018)