Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) under pressekonferansen fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter

Regjeringen foreslår at staten dekker en del av de faste utgiftene for bedriftene som er koronarammet. Den anslås å være 10–20 milliarder kroner per måned.

Forslaget ble lagt fram fredag morgen.

– Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Sanner (H).

Fakta om bankenes løsninger

* Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronaepidemien.

* Det skal opprettes en selvbetjent digital plattform der rammede bedrifter kan søke om kompensasjon.

* Pengene vil være på konto etter mellom to til tre uker.

* Kompensasjonordningen gjelder i første omgang i to måneder, men kan utvides ved behov.

Kilde: Regjeringen og Finans Norge

Enkel ordning

Målet er at ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og den utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, opplyser regjeringen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

I samarbeider med Finans Norge skal det lages en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Fakta om kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter

Regjeringen la fredag 27. mars fram en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset.

* Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

* Ordningen vil ha et omfang på 10–20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

* Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

* Det skal opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.

* Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig.

* Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

* Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

* Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Mer om én uke

Ordningen blir utformet i tett samarbeid med både næringslivsorganisasjonene og banknæringen, gjennom Finans Norge. Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid, ifølge regjeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

– Jeg vil takke NHO, Virke, LO og Finans Norge for godt samarbeid. Dette vil bety mye for de bedriftene som nå kjemper mot sviktende inntekter og kostnader som løper. Vi vil prioritere å få raskt på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å bruke tid på sikre en ordning med millimeterpresisjon. Så kan vi heller justere på den underveis hvis det viser seg å være behov for det, sier finansministeren.