Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nå blir lånet ditt dyrere - det er trolig bare begynnelsen

Norges Bank setter opp renta og varsler flere renteøkninger framover. Boliglån på 2 millioner kan bli 15.000 kroner dyrere det nærmeste året, advarer Huseierne.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenta, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han kunngjorde en smått historisk renteøkning torsdag formiddag.

Styringsrenta har ligget på 0 prosent siden 7. mai i fjor – da det største tilbakeslaget for norsk økonomi siden krigen var et faktum. Nå er Olsen først ut blant sentralbankesjefer i land vi ofte sammenligner oss med, til å sette opp renta.

I løpet av det kommende året skal styringsrenta settes opp med 1 prosentpoeng og ligge på 1,7 prosent innen utgangen av 2024. Det betyr at boliglånsrenta kan øke fra dagens 1,8 prosent til 3,2 prosent i 2024, ifølge direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sa sentralbanksjefen.

Boliglån til 3 prosent

Organisasjonen Huseierne mener forbrukerne har lite å bekymre seg over etter torsdagens renteøkning, isolert sett. For et vanlig lån på 2 millioner kroner øker utgiftene med omtrent 300 kroner i måneden, eller nesten 4.000 kroner i året, ifølge Huseierne.

– Renteøkningen det nærmeste året er det som kan bekymre mer. 1 prosentpoengs økt rente vil gi rundt 15.000 kroner i økte låneutgifter hvis man har et vanlig lån på 2 millioner kroner, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Bankene lot vente på seg med å varsle renteøkninger de første timene etter at rentebeslutningen ble kunngjort torsdag. Derimot var bankene som velger å ikke røre sine utlånsrenter, blant annet KLP Banken og Landkreditt, raskt ute med pressemeldinger.

– Beslutningen gjelder både eksisterende og nye boliglånskunder i banken, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

Strømpriser demper forbruk

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttelsen synes å være nær et normalt nivå. Norges Bank tror at oppgangen i økonomien vil fortsette utover høsten.

De rekordhøye strømprisene, som trolig vil vedvare ut året, forstyrrer bildet noe og kommer til å legge en demper på det private forbruket siden de spiser av husholdningenes kjøpekraft. Men denne effekten er midlertidig og vil dessuten bli motvirket av høyere lønnsvekst og av at folk forsyner seg av oppsparte midler til forbruk, mener Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Skulle situasjonen bli helt annerledes enn vi tror, vil det være en del av vurderingene framover, sier han.

Sentralbanken baserer seg på tilbakemeldingene fra bedriftene i Regionalt nettverk når den legger til grunn at lønnsveksten kommer til å bli litt høyere enn forventet i juni. Flere bedrifter melder om knapphet på arbeidskraft og har derfor oppjustert sine lønnsforventninger, ifølge Bech-Moen.

Fortsatt usikkerhet

Rentekomiteen til Norges Bank poengterte også at det fortsatt er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien, og at nye virusvarianter kan bremse den økonomiske oppgangen. Samtidig er det en risiko for at pandemien får langvarige konsekvenser for sysselsettingen.

På den annen side kan kapasitetsbegrensninger føre til at lønns- og prisveksten øker raskere enn ventet. Komiteen mener likevel at faren for at inflasjonen blir for høy, er begrenset, heter det i komiteens begrunnelse.

– Høye energipriser bidrar til at den samlede konsumprisveksten blir høyere enn lagt til grunn i juni-rapporten. Men den underliggende inflasjonen vil være nær målet på 2 prosent mot slutten av 2024, sier Ole Christian Bech-Moen.