annonse

Slik kan det nye bygget med 100 leiligheter bli

HØYERE
HØYERE: Der gymsalen lå, kommer en høyblokk ut mot Lundedalen. (Foto: Asplan Viak)
FRELSESARMEEN
FRELSESARMEEN: Frelsesarmeen inngått avtale om kjøp av «Musikkbygget». Til det trengs det omreguleringsendring. (Foto: Asplan Viak)
VIL SYNES
VIL SYNES: Asplan Viak har laget en illustrasjon som viser at det sju etasjer høye leilighetsbygget kommer til å synes når man står i Telemarksgata og ser vestover. (Foto: Asplan Viak)
FRA OVEN
FRA OVEN: Utbyggingsprosjektet Prestejordet i fugleperspektiv. (Foto: Asplan Viak)
SÅRBART
SÅRBART: – Friområdet i Lundedalen er særlig sårbart, vedtok hovedutvalget som vil se byggesaken før godkjenning. (Foto: Asplan Viak)
45 METER
45 METER: Fasadeoppriss, sett fra vest. (Foto: Asplan Viak)
RIVES
RIVES: De røde områdene skal rives; gymbygget og administrasjonsbygget. De grønne områdene til høyre er nybygg. (Foto: Asplan Viak)
BAK TRE
BAK TRE: Høybygget kommer bak til høyre. (Foto: Asplan Viak)
EIERNE

+ Vernemyndigheten er bekymret for høyden til det nye leilighetsbygget på Prestejordet.

Jan Bjørn Taranrød