annonse

Slik skal man hindre at bilistene snikkjører rundt bommene

STENGES
STENGES: Bommen på Breidablikk er allerede montert. Dersom politikerne vil, kan beboere i Tårnfjellvegen få egne bomåpnere, slik at de slipper å bli stengt ute fra egen by. (Foto: PER ARNE RENNESTRAUM)

Bypakka setter nå opp bommene som skal hindre snikkjøring. Men noen få bom-naboer slipper kanskje gjennom.

Per Arne Rennestraum

Tre veier i Porsgrunn skal fysisk stenges for å stagge betalingsuvillige eller blakke bilister, som prøver å finne hull i nettet av antennepunkter. På Breidablikk er bommen allerede montert, og vil bli lagt i horisontal stilling så fort det nye bomregimet trer i kraft.

Også veien som bærer navnet Stigen ved Flåtten samt Axel Auberts gate på Herøya blir fysisk sperret.

Stenges ute

Varden har tidligere fortalt om fortvilte beboere i Tårnfjellvegen på Breidablikk. Husene øverst i veien ligger i Porsgrunn. Men med den nye bommen må oppsitterne kjøre en kraftig omvei for å komme til skoler og fritidssyssel i egen kommune.

Derfor har de bedt om å få en egen bomåpner.

Les også: Uaktuelt å ta betalt for «gratisruta»

Kravet ble lagt fram på et møte med bypakka i vår, og forslag til løsning skal behandles politisk i respektive kommunestyrer og fylkesting i løpet av høsten.

Også beboere i Stigen har bedt om en tilsvarende ordning, mens naboene til en framtidig bom i Axel Aubert gate ikke har fremmet et slikt ønske, ifølge kommunikasjonsansvarlig Birgitte Finne Høifødt.

Gjennom Breidablikk går det også busser. Sjåførene vil få en egen bomåpner som sørger for fri ferdsel gjennom boligstrøket.

Les også: Bypakka kan bli et gjennombrudd

– Både Stigen og Breidablikkbakken er i dag skiltet med gjennomkjøring forbudt, hvorfor da bom?

– Fordi folk kjører der likevel. Uten sperring vil det bli helt uforsvarlig trafikkmengde i et boligstrøk. svarer Birgitte Finne Høifødt.

Stengt også før

Også under det forrige bomregimet, på 90-tallet, var fysisk bom akkurat her – for å hindre snikkjøring.

Det er også en fjerde vei, på Nordre Bjørntvedt i Skien som bil bli stengt. Men denne er privat, og oppsitterne har derfor andre rettigheter.

Flere andre veier vil bli vurdert stengt, dersom det viser seg å dukke opp uønsket trafikk, som følge av såkalt snikkjøring.

Les også: Visste du dette om Byakke Grenland?

I media har det vært stort fokus på Gulset der bilistene kan komme seg gratis til byen ved å kjøre Hyniveien.

– Vi ønsker å stenge så få veier som mulig, men vil følge trafikkutviklingen tett på disse stedene. Får vi en uakseptabel trafikkøkning må vi vurdere tiltak. Sikkerheten er viktigst av alt, sier Finne Høifødt.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på varden.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse