Smittesporing etter apekopper i Oslo

Oslo kommune har startet smittesporing etter at en utenlandsk person som besøkte hovedstaden i starten av mai, har fått bekreftet apekopper i sitt hjemland.

– Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst, skriver FHI.

Oslo kommune og Folkehelseinstituttet jobber nå for å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte. De er også i kontakt med helsetjenesten i vedkommendes hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

FHI opplyser at eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet. De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet.

– Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.