Ordfører Gry Bløchlinger (Ap) og Rødts gruppeleder Morten Halvorsen vil diskutere de nazistiske flygebladene og klistremerkene som ble spredd i Notodden natt til lørdag. Saken blir tema i formannskapet tirsdag. 	alle
Ordfører Gry Bløchlinger (Ap) og Rødts gruppeleder Morten Halvorsen vil diskutere de nazistiske flygebladene og klistremerkene som ble spredd i Notodden natt til lørdag. Saken blir tema i formannskapet tirsdag. alle Foto: Knut Heggenes

Står opp mot nazipropaganda

Natt til lørdag ble rasistiske plakater, flygeblad og banner spredd rundt på Notodden. Nå reageres det kraftig i det politiske miljøet.

– Vi må stoppe slike nazistiske holdninger i å få grobunn på Notodden. Disse menneskene ønsker bare å spre frykt og hat. Nå må vi stå opp mot denne nazipropagandaen, sier ordfører Gry Bløchlinger (Ap) og Rødts gruppeleder Morten Halvorsen. De tar saken opp i formannskapet allerede tirsdag.

Spredningen av den nazistiske propagandaen var et ledd i en koordinert nordisk aksjon i flere norske byer fra den ytterliggående nynazistiske bevegelsen Nordfront. Budskapet var at flyktninger ikke er velkomne, og det ble oppfordret til kamp mot flyktningstrømmen.

Står sterkt i Sverige

Ifølge lokalavisa Telen, som først omtalte saken mandag, fikk flere forretninger klistret opp rasistiske budskap på vegger og vinduer, en del husstander i bydelen Høgås fikk flygeblader med nazistisk propaganda i postkassene og politiet fjernet et banner på en av gangbruene over E 134 på Tuven. Også på Telen var det klistret opp nazistisk propaganda.

– Bevegelsen Nordfront står for et nazistisk budskap der Hitler og den ariske rase er sentrale elementer. De står sterkt i Sverige med profilerte lederskikkelser. I Norge er de fortsatt så feige at de driver på i ly av nattens mørke. Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, men er rasistisk motivert, sier Rødts gruppeleder Morten Halvorsen.

Oppfordrer til å stå sammen

– Er det et nynazistisk miljø i Notodden som står bak?

En av plakatene i Arendal som var tilsvarende som de som ble satt opp på Notodden i helga.
En av plakatene i Arendal som var tilsvarende som de som ble satt opp på Notodden i helga. Foto: Fredrik Lydersen
– Vi skal ta imot alle flyktningene i Notodden på en god måte, slår ordfører Gry Bløchlinger fast.
– Vi skal ta imot alle flyktningene i Notodden på en god måte, slår ordfører Gry Bløchlinger fast.
– Dette er nazistiske holdninger vi ikke ønsker i Notodden. Målet er å spre frykt og hat, sier Rødts gruppeleder Morten Halvorsen.
– Dette er nazistiske holdninger vi ikke ønsker i Notodden. Målet er å spre frykt og hat, sier Rødts gruppeleder Morten Halvorsen.

– Det har vi ingen holdepunkter for å si noe om. Dette kan godt være utenbys folk som har stått for denne aksjonen, siden det var en felles aksjon i Notodden. Jeg kjenner ikke til noe nazistisk miljø her.

– Vi vet imidlertid at det har vært forsøkt vervet medlemmer i byen så sent som i sommer. Notodden ble åpenbart plukket ut nå med bakgrunn i at vi har tatt imot mange flyktninger. Nordfront er en organisasjon som ønsker et rent arisk Norden. Det er nazismen om igjen, mener Morten Halvorsen.

Ordfører Gry Bløchlinger oppfordrer nå alle innbyggerne til å stå sammen i kampen mot de rasistiske kreftene knyttet opp mot flyktningkrisen.

Fryktelig trist og lei sak

– Det er helt uakseptabelt at noen går ut med nazipropaganda, og sier at flyktningene er uvelkomne hit. Dette er mennesker som har flyktet fra krig, nød og egne hjem.

– Jeg synes dette er en fryktelig trist og lei sak vi må stå opp mot umiddelbart i Notodden-samfunnet. Vi vil diskutere saken i formannskapet tirsdag. Slike aksjoner og holdninger ønsker vi selvsagt ikke i vår kommune.