Ida Sofie Kikut Johansen møter Varden utenfor Lyngbakken bo- og behandlingshjem, som hun synes er en flott arbeidsplass. Hun bønnfaller likevel politikerne om å styrke grunnbemanningen ved de kommunale sykehjemmene.
Ida Sofie Kikut Johansen møter Varden utenfor Lyngbakken bo- og behandlingshjem, som hun synes er en flott arbeidsplass. Hun bønnfaller likevel politikerne om å styrke grunnbemanningen ved de kommunale sykehjemmene. Foto: Pål Egil Tornholm

Sykepleier roper varsko om bemanningen: – Det trengs flere hender

Sykepleier Ida Sofie Kikut Johansen utfordrer ordføreren på bemanning ved kommunens sykehjem.

Under ordførerduellen Varden arrangerte i Parkbiografen onsdag kveld tok 26-åringen ordet for å si sin mening om grunnbemanningen for hennes yrke da debatten kom inn på langtidsfravær. Hun synes bemanningsnormen i Skien kommune, to pleiere på åtte pasienter i snitt gjennom året, er så lavt at det leder til stor slitasje på personalet og sykemeldinger. Kikut Johansen mener grunnbemanningen i helsesektoren må opp for at langtidsfraværet skal gå ned.

Hun er glad for at både ordfører Hedda Foss Five (Ap) og hennes utfordrer Emilie Schäffer (H) støttet henne der.

– Jeg uttaler meg på egne vegne som en engasjert, nyutdannet sykepleier, understreker Kikut Johansen og tilføyer at hun ikke er tillitsvalgt.

Personalet tar støyten

Hun har heller ikke et vondt ord å si om Lyngbakken bo- og behandlingssenter, hvor hun har jobbet i tre år. Hun stortrives, selv om arbeidshverdagen kan være tøff med økende arbeidsmengde uten at det blir tilført flere hender. Pasientene på hjemmet blir sykere og sykere etter hvert som eldrebølgen slår inn. Det kreves stadig mer pleie.

– Jeg bebreider ikke ledelsen vår. Vi gjør så godt vi kan for midlene vi får. Pasientene lider ikke, det er oss ansatte arbeidsmengden går ut over. Vi jobber allerede effektivt. Mer effektivt tror jeg ikke er mulig!

Ida Sofie Kikut Johansen grep mikrofonen under ordførerduellen  i Parkbiografen onsdag.
Ida Sofie Kikut Johansen grep mikrofonen under ordførerduellen i Parkbiografen onsdag. Foto: FREDRIK PEDERSEN

– Med flere hender ville byrdene vært bedre fordelt. Jeg har forståelse for at mange over tid rett og slett ikke makter mer. Det er en grunn til at snittalderen for sykepleiere til å gå av med pensjon er så lav som 57 år, fortsetter Ida Sofie Kikut Johansen.

Hun synes også det er et alvorlig varsko at så mange sykepleierkolleger forlater yrket. Ti år etter utført utdanning jobber én av fem sykepleiere ikke i helsesektoren, ifølge ssb-tall fra 2017.

Tar ikke nok høyde for fravær

Lillian Elise Esborg Bergane er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Telemark.

– Når det gjelder grunnbemanning, ser vi ofte at arbeidsgiver ikke tar høyde for kjent fravær, som ferie og permisjon, sier fylkeslederen til Varden.

Ida Sofie Kikut Johansen forklarer hvorfor hun som en av få blant om lag 200 frammøtte onsdag tok ordet:

– Jeg har en bønn til politikerne, som jeg mener skylder oss å gi oss bedre vilkår. Bedre tid til hver pasient og til pauser. Det er nok prat om bedre eldreomsorg. Når de to største politiske partene er enige om at grunnbemanningen må opp, hvorfor har det ikke skjedd?

26-åringen sier at hun selv ikke kan tenke seg noe bedre å jobbe med enn eldreomsorg. Med en bedre grunnbemanning tror hun flere nyutdannede sykepleiere vil finne det attraktivt å jobbe på sykehjem.

Roser Ida Sofie

Ordfører Hedda Foss Five roser Ida Sofie Kikut Johansens engasjement og lover bedring for bemanningen.

– Jeg synes det er bra at hun tok opp grunnbemanningen på debattmøtet, sier Foss Five til Varden to dager etter.

Hun påpeker at skienspolitikerne i denne perioden har satset på å styrke natt-tjenesten og hjemmesykepleien. 

– Så har vi skjermet grunnbemanningen helt når vi har vært nødt til å redusere noen helsetjenester. Framover nå er det viktig å se på en styrking av grunnbemanningen også. Det er grunnbemanningens tur!

– Større stillinger veien å gå

Ordføreren mener at bedre muligheter for å jobbe i større stillinger enn i mindre brøkdeler er den raskeste veien til økt grunnbemanning.

– Et heltidsprosjekt settes ut i live nå, med støtte av de ansattes organisasjoner, som er opptatt av at folk får lov til å jobbe så mye de har lyst. Dette er pluss for arbeidsmiljøet og også for brukerne, som slipper å forholde seg til så mange som kommer og går i løpet av døgnet.

 Ordføreren vedgår at det i dag er vanskelig å rekruttere kvalifiserte jobbsøkere til sykehjem. Hun håper heltidsprosjektet kan endre dette.

– Dette vil gi kommunen større kostnader. Hvor mye, vet vi ikke nå, sier Foss Five.