Smittevernoverlege Yngvar Tveten skal lede den norske delen av borrelia-studien. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Smittevernoverlege Yngvar Tveten skal lede den norske delen av borrelia-studien. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Per-Åge Eriksen

Telemarkslege skal lede jakten på flått-mysteriet

Forskere i Europa skal prøve å finne bedre metoder for å diagnostisere borreliainfeksjoner. Pasienter fra Telemark vil være viktige i arbeidet.

I Telemark får mellom 20 og 30 personer hvert år en alvorlig infeksjon  i sentralnervesystemet etter å ha blitt bitt av flått.

Ny studie

Får man påvist borrelia tidlig kan store plager og alvorlig sykdom unngås, skriver Sykehuset i Telemark på sine nettsider.

I en ny studie skal smittevernoverlege ved Sykehuset Telemark, Yngvar Tveten, lede den norske delen av studien. Han håper at mange telemarkinger vil delta.

– Vårt hovedmål med denne studien er å finne frem til en test som kan avklare om pasienten fortsatt har en aktiv infeksjon og om antibiotikabehandlingen har vært effektiv, sier Tveten.

Million-beløp i støtte

Han vil nå invitere pasienter fra Telemark som har fått konstatert en borreliainfeksjon eller som har slitt med plager i lang tid etter behandling, til å delta i denne studien.

Studien har fått 1,7 millioner kroner i støtte og er et samarbeid mellom Norge, Danmark, Åland, Polen og Tyskland. 

Studien vil pågå i to og et halvt år, opplyser sykehuset.