Statsadvokat Geir Evanger (til venstre) fikk medhold i Oslo tingrett for sin påstand om at den 30 år gamle kvinnens aktiviteter i Syria var å regne som straffbar deltakelse i IS. Her sammen med kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kvinnen (30) var gift med Bastian fra Skien - nå er hun dømt til fengsel for IS-deltakelse

Den 30 år kvinnen som har vært tiltalt for årelang deltakelse i IS, er funnet skyldig og dømt til 3,5 års fengsel.

Kvinnen reiste ned til Syria i 2013 for å leve sammen med islamisten Bastian Vasquez fra Skien. Han ble senere drept mens han laget bomber for IS, og hun giftet seg på nytt to ganger senere, også da med menn tilknyttet terrororganisasjonen IS.

– Ved å reise til et IS-kontrollert område i Syria og flytte inn hos ektemennene, hvor hun passet barn og gjorde ulike oppgaver i hjemmet, la tiltalte til rette for at de kunne delta aktivt i kamphandlinger for IS, sa tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen da han leste opp dommen mot den 30 år gamle kvinnen.

– Tiltalte har gitt et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelse av en terrororganisasjon, og hennes handlinger omfattes klart av deltakerbegrepet i straffeloven, konkluderte han.

Kvinnen som har vært tiltalt for deltakelse i ekstremistgruppa IS i seks år, sto med bøyd hode da dommeren leste opp domsslutningen i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Hun ble funnet skyldig i deltakelse i IS fra våren 2013 til tidlig i 2019 – helt i samsvar med tiltalen og aktors anførsler.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne vært tiltalt for terrordeltakelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria.

Spørsmål om hva deltakelse er

– Jeg skal anke, sa kvinnen etter å ha hørt domspremissene og begrunnelsen for straffeutmålingen.

Retten kom til at hun skulle ha en del strafferabatt for det betydelige samarbeidet hun har hatt med Politiets sikkerhetstjeneste – selv om hun ikke ga en uforbeholden tilståelse. Etter å ha veid formildende og skjerpende omstendigheter, samt betydningen av kvinnens mange og lange politiforklaringer, falt retten ned på et fradrag i straffen på rundt ett år.

– Allmennpreventive hensyn må veie tungt i denne saken, understreket Nilsen før han konkluderte med en straff på tre år og seks års fengsel.

Statsadvokat Geir Evanger tok betenkningstid på ankespørsmålet.

Muliggjorde jihad

Tiltalen – og det faktum retten har lagt til grunn for domfellelsen – er for det meste basert på opplysninger hun selv har gitt politiet i avhør, og hun benekter ikke det vesentligste i gjerningsbeskrivelsen. Likevel har hun hele veien nektet straffskyld, først og fremst fordi hun etter eget utsagn ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene i Syria i årene fra 2013 til 2019.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Retten har basert seg avgjørende grad på forklaringen professor Brynjar Lia i Midtøsten-kunnskap ved Universitetet i Oslo ga som sakkyndig om kvinners rolle i IS-kalifatet. Riktignok skulle ikke kvinner være aktivt stridende for IS, men de blir stadig trukket fram som uvurderlige støttespillere som muliggjorde jihad, islamsk hellig krig, og at de bidro til å skape neste generasjon jihadister.

– Den sakkyndiges beskrivelse av temaene er dekkende for det faktum som retten legger til grunn. Retten kan ikke se at denne saken fremmer opplysninger som rokker ved den, sa Nilsen.

Radikalisert og forelsket

Den nå 30 år gamle kvinnen var 22 år gammel da hun radikalisert og forelsket solgte unna eiendeler her hjemme, tok toget til Sverige og satte seg på flyet til Syria for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Sju år senere ble hun berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter. Den direkte foranledningen til at Solberg-regjeringen gikk til et så omstridt skritt, var den angivelig alvorlige helsetilstanden til kvinnens fem år gamle sønn.

Beslutningen vakte betydelig harme i Fremskrittspartiet – flere framstående representanter for partiet har helt fram til rettssaken begynte i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den lille familien hjem.

Fire dager etter at kvinnen satte sine bein på norsk jord for første gang på over sju år, trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.

Les også
Faren: «Min sønn heter Bastian og ikke Mohammed som han kalte seg selv»
Les også
Faren til IS-tiltalt kvinne betalte menneskesmugler for å få datteren ut av Syria
Les også
Bestefar fikk hjelp fra fastlegen i Skien da Bastians sønn var alvorlig syk i Syria
Les også
Aktor om rettssaken mot IS-kvinnen: – Første gang noen er tiltalt for å være kone og mor