Daværende forsvarssjef Sverre Diesen før han gikk av i 2009. Nå er den tidligere forsvarstoppen kritisk til hvordan verneplikten gjennomføres. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tidligere forsvarssjef kritisk til dagens verneplikt

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er kritisk til dagens verneplikt og sier det innebærer en sløsing med ressurser. Forsvaret er ikke enig.

Sverre Diesen var forsvarssjef i årene 2005 til 2009. Nå som mobiliseringsstyrkene i forsvaret er avskaffet, kritiserer han at dagens verneplikt for å være dyr og lite effektiv. Han hevder soldatene bruker 75 prosent av tiden inne til opplæring og bare de siste tre månedene på å være tilgjengelig og fullt utlært. Deretter dimitteres de trente soldatene for aldri mer å bli brukt.

– Dagens vernepliktsmodell innebærer dermed både sløsing med ressurser og dårlig beredskap i lange perioder, sier Diesen til VG.

Verneplikten er i prinsippet lik som under den kalde krigen da alle måtte avtjene ett år i kongens klær for kunne delta i forsvaret av landet. Siden den gang har antallet vernepliktige falt fra om lag 20.000 i året til omtrent 8.500, men fremdeles er det ett år.

Dette mener Diesen er feil ettersom utstyret er dyrt og opplæringen krevende. Han mener systemet må endres, og at det ikke nødvendigvis betyr at verneplikten blir lenger. Flere kan være kortere inne, men overføres til Heimevernet.

Talsmann for Forsvaret Thomas Gjesdal er ikke enig med Diesens beskrivelse. Han viser til at det er flere innrykk i året og at det derfor er mange ferdig utlærte vernepliktige ved avdelingene hele tiden.