Helse- og omsorgsminister Bent Høie under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe/NTB

Utsetter gjenåpningen

Regjeringen er bekymret for Delta-varianten av koronaviruset og venter med å gå over til trinn fire i gjenåpningsplanen.

Det kom fram på en pressekonferanse onsdag.

En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august, opplyser regjeringen. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av Delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er knyttet usikkerhet til hvordan Delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI og ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år stort sett bli unntatt plikt til smittekarantene, opplyser regjeringen.

Ungdom må fortsatt i smittekarantene når de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, som for eksempel en kjæreste.

– Dette øker risikoen for smitte i samfunnet, men det er en risiko vi er villig å ta for at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig til høsten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Unntaket fra smittekarantene gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen.

– Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene, opplyser regjeringen.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing.

Mindre justeringer i trinn 3

Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn 3. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.

•Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off-samlinger, må i dag forholde seg til reglene om private arrangementer. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.

•Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.

•Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteneplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19-forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.

Justeringer i trinn 4 - iverksettes ikke nå

Selv om regjeringen ikke iverksetter trinn 4 nå, har det blitt besluttet noen mindre justeringer i trinn 4 utover det som er besluttet tidligere. Selv om disse ikke innføres nå, kommuniseres de ut for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene.

Dette er justeringene i trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning:

•Det kan være opptil 500 personer på private arrangementer.

•Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.

•I trinn 4 økes antall deltakere på aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og varer over flere dager, fra 300 til 500 personer. Anbefalt gruppestørrelse økes i den sammenheng fra 40 til 50 personer.

•Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha fysisk undervisning med unntak fra avstandskravet under selve undervisningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn 4:

•Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.

•Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.

•Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.

•Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.

•Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.

•Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.

•Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.

Bedring for voksenidretten

Regjeringen åpner for konkurranseidrett for voksne på tvers av regioner og kretser

Regjeringen venter med å innføre trinn fire i gjenåpningsplanen, men fra mandag kan voksne delta på idrettsarrangementer på tvers av regioner og kretser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det ble klart da regjeringen holdt pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

I dag kan kun barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Denne adgangen blir altså nå utvidet til også å gjelde voksne, opplyser regjeringen.

Breddeidretten for voksne kunne starte opp igjen da trinn tre i gjenåpningsplanen ble iverksatt 20. juni, men da med geografiske begrensninger.

Endringen vil blant annet ha betydning for herrenes 3. divisjon i fotball der en del kamper går på tvers av regioner. De tre øverste nivåene har allerede hatt unntak fra denne regelen.