Jon Rikard Kleven (Sp).
Jon Rikard Kleven (Sp). Foto: Halvor Ulvenes

Valg 2019: Vinje

Alle stemmer talt opp

Antall opptalte stemmer: 100 prosent. 

Det skal foretas en fintelling, og tallene kan justere seg noe. 

Partinavn

Oppslutning

Endring siden 2015

Senterpartiet

52,90 %

14,1 pp

Arbeiderpartiet

16,80 %

-10,4 pp

Sosialistisk Venstreparti

12,00 %

-1,1 pp

Høyre

8,50 %

-2,8 pp

Fremskrittspartiet

4,00 %

-1,3 pp

Kristelig Folkeparti

3,70 %

3,7 pp

Venstre

2,00 %

-2,3 pp

Ordfører: Jon Rikard Kleven (Sp) Ny.

Varaordfører: Øystein Høgetveit (SV) Ny

Samarbeidspartier: Sp og SV.