Varden får kritikk for dekningen av en politiaksjon i fjor sommer.
Varden får kritikk for dekningen av en politiaksjon i fjor sommer. Foto: Illustrasjon, Pressens faglige utvalg

Varden brøt god presseskikk

Denne artikkelen er behandlet i Pressens Faglige Utvalg:Knytter Røiselands ideer til amerikansk terroristbevegelse

Utvalget har konkludert med at Varden brøt god presseskikk.

Les hele uttalelsen fra PFU her:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Varden, nett og papir, der en blogger blir intervjuet om en kvinne som har motsatt seg utkastelse fra et hus i Skien etter pålegg fra tingretten. Kvinnen har «meldt seg ut av Norge» og bloggeren sammenligner hennes ideer med ideene til den amerikanske bevegelsen Freemen on the land/Sovereign Citizen. Ifølge avisens kilde blir bevegelsen sett på som er terrorbevegelse i USA.

Klageren er en vanlig leser som klager med samtykke fra den omtalte kvinnen. Klageren mener det foreligger brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det vises til at det er pressens oppgave å beskytte personer mot overgrep, men at det motsatte har skjedd i det foreliggende tilfellet. Videre mener klageren kvinnen skulle fått tatt til motmæle i samme artikkel og avisen skulle rettet opp de feilaktige påstandene om terrortilknytning.

Varden avviser klagen. Det anføres at avisen aldri har hevdet at den omtalte kvinnen er terrorist, men omtalt at ideene hennes knytter henne til den amerikanske terroristbevegelsen. Når det gjelder imøtegåelsesretten anfører avisen at hun på tross av flere henvendelser gjorde seg utilgjengelig. Avisen brakte imidlertid et lengre intervju med kvinnen halvannen uke senere.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at den omtalte kvinnen over lengre tid har framstått med alternative synspunkter i det offentlige rom. Utvalget mener derfor Varden var i sin fulle rett til å bringe kommentarer til kvinnens meninger i form av et intervju med en person redaksjonen selv mener er en relevant kilde.

Utvalget mener at artikkelen inneholder påstander om ideer knyttet til terrorisme som utløste kvinnens rett til samtidig imøtegåelse, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Selv om hennes ideer og handlinger var godt kjent gjennom tidligere omtale blant annet i Varden, mener utvalget hun hadde et rettmessig krav på å få komme til orde i den påklagede artikkelen. Artikkelen framstår som en ensidig kritikk av en person med svært alternative synspunkter, og selv om avisen anfører at den har anstrengt seg for å få henne i tale, og også opplyst om dette i artikkelen, mener utvalget at påstanden om kobling til en påstått terroristbevegelse i USA er så sterk at den ikke kan stå uimotsagt. Punkt 4.14 er tydelig på retten til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger av faktisk art, og utvalget mener at Varden ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at det var umulig å få kontakt med henne.  

Dette gjelder selv om avisen brakte et større intervju med den omtalte kvinnen halvannen uke senere, både i papirutgaven og som video på avisens nettside, og selv om hun da fikk god anledning til å kommentere påstanden om likheten med den opprinnelig amerikanske bevegelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Varden har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. mai 2015

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Kirsti Husby, Øyvind Brigg, Henrik Syse, Amal Aden, Reidun Førde