Over 100.000 trær i Vestfold og Telemark har fått frostskader. Bondelaget etterlyser en bedre erstatningsordning for bøndene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Verste tilfelle på 40 år: Tusenvis av frukttrær i fylket har fått frostskader

Det er meldt inn frostskader på om lag 115.000 frukttrær i Vestfold og Telemark, det verste tilfellet på 40 år. Bondelaget ønsker en bedre erstatningsordning.

– Dagens erstatningsordning mangler et målrettet virkemiddel for denne typen produksjoner som har et så langt perspektiv. Risikoen er for høy, og de offentlige virkemidlene strekker ikke til, sier Thorleif Müller i Norges Bondelag til Bondebladet.

I dag kan man søke erstatning de to påfølgende årene hvis trærne har blitt skadd. Men for frukttrær vil man få et produksjonsavbrudd på fire til seks år.

Frukttrær har en forventet levetid på 20 år. Skadene er størst på yngre trær som hadde mange år igjen, noe som gir enorme økonomiske følger, ifølge Müller.

– Derfor må en bedre erstatningsordning på plass, for å sikre at produsenter overlever økonomisk når naturen slår seg vrang. Vi har ikke sett slike store skader på 40 år. Det er klart at her må noe gjøres, fordi dette er et ekstraordinært tilfelle.