annonse

– Vi har nå 500 flere gamle straffesaker enn vi burde. Det blir flere og flere uke for uke

MÅ SPARE
MÅ SPARE: Påtaleleder Guro Siljan får ikke tilsette i ledige juriststillinger, fordi politidistriktet skal spare. Straffesakene hoper seg opp igjen Telemark. (Foto: FREDRIK PEDERSEN)
BEKYMRET
BEKYMRET: Leder av politijuristenes fagforening, Politijuristene, i Telemark, Christian Ytterbø. (Foto: ARKIV)

+ Politiet får ikke ansette jurister, og straffesakene hoper seg opp. Det skal spares penger.

Jon-Inge Hansen