annonse

– Vi vil ha tunnel under Herøya

Samstemte
Samstemte: Bård Hoksrud (FrP), Siren Johnsen (V), Tore Buer (Sp), Knut Morten Johansen (FrP) og Robert Welfler (FrP) ble enige om veiløsninger. ALLE (Foto: RAGNHILD JOHANSEN)
Bypartiet
Bypartiet: Jan Terje Meen (t.v.) og Tomas Bakken var helt enige. (Foto: )
ENTUSIASTISKE
ENTUSIASTISKE: Per Morten Norborg (KrF), Harald Haraldsen (Ap), Erik Næs (KrF) og Tord Samdal (KrF) med prosjektleder fra veivesenet Kari Floten bak. (Foto: )

+ Riksvei 36 har en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på nesten 15.000 biler. Den burde hatt fire felt og fartsgrense på 110 kilometer.

Ragnhild Johansen