Regjeringen vil endre eiendomsskatteloven og foreslår at kommunene skal kunne frita hytter og fritidsboliger fra eiendomsskatt. Her er en hytte i Kragerø.
Regjeringen vil endre eiendomsskatteloven og foreslår at kommunene skal kunne frita hytter og fritidsboliger fra eiendomsskatt. Her er en hytte i Kragerø. Foto: Joakim S. Enger

Vil gi hytter fritak for eiendomsskatt

Regjeringen vil endre eiendomsskatteloven og foreslår at kommunene skal kunne frita hytter og fritidsboliger fra eiendomsskatt.

Når kommunene skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, må de også inkludere fritidsboliger. Men ved å gi fritak for fritidsboliger vil kommunene kunne legge bedre til rette for hytteutbygging, med ringvirkninger for det lokale næringslivet, fastslår regjeringen i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett onsdag.

– Endringene vil gi mer fleksibilitet til kommunene og en gradvis innfasing av eiendomsskatt for dem som eier boliger og fritidsboliger, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Laveste skattesats

Regjeringen foreslår også at kommunene må bruke laveste skattesats når de utvider skatten til også å gjelde boliger og fritidsboliger.

Eiendomsskatten skal være 2 promille det første året kommunen skriver ut eiendomsskatt. Senere kan den økes gradvis til maksimalt 7 promille. Satsen kan likevel være inntil 7 promille allerede fra første år kommunen skriver ut eiendomsskatt på annen eiendom, presiserer Finansdepartementet.

Departementet viser til at det for eksempel ikke er uvanlig at kommuner som har hatt eiendomsskatt på "verk og bruk" utvider eiendomsskatten til å omfatte også boliger og fritidsboliger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener endringene i eiendomsskatteloven vil gi mer fleksibilitet.
Finansminister Siv Jensen (Frp) mener endringene i eiendomsskatteloven vil gi mer fleksibilitet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen mener dagens regler kan medføre en for brå økonomisk belastning for eiere av både boliger og fritidsboliger.

Symbolsk betydning

– Vi tror forslaget om mulig skatteunntak for hyttebebyggelse mest vil være av symbolsk betydning, først og fremst der fritidsbebyggelsen er relativt ubetydelig sammenlignet med antall fastboende i kommunen, skriver Mathias B. Dannevig og Trygve Jarholt i en felles uttalelse på vegne av Norges Hytteforbund

De peker også på at mange typiske hyttekommuner bruker nåværende lov om eiendomsskatt til å la hyttebebyggelsen ta den største skattebyrden og viser til et brev til Finansdepartementet i februar i fjor hvor dette tas opp.

– Vi er skuffet over at departementet hittil ikke har tatt denne henvendelsen på alvor. Forslagene i dagens reviderte nasjonalbudsjett bøter ikke på dette, mener Dannevig og Jarholt.

Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2017.