Snekkeren hevder mye av hans verktøy ble ødelagt av en mor og datter fra Oslo.
Snekkeren hevder mye av hans verktøy ble ødelagt av en mor og datter fra Oslo. Foto: Privat

Sint millionær ødela snekkerens verktøy

Retten er ikke i tvil: Kvinnen ødela snekkerens verktøy. 65-åringens datter er imidlertid frifunnet.

En mor og en datter fra Oslo var i retten i forrige uke,tiltalt for skadeverk på verktøysom sto igjen etter en snekker, etter at de hadde røket fullstendig uklar. 

Konflikten oppsto da snekkeren, etter nesten et halvt år, la ned arbeidet fordi han hevder han sluttet å få betalt for jobben han gjorde på et naust i Kragerø. Den 65 år gamle kvinnen som eier bygget påstår på sin side at snekkeren jobbet mindre og mindre, men samtidig ville ha mer penger.

Hun kontaktet snekkeren og opplyste han om at hun kom til å plassere verktøyet utenfor og at han skulle komme og hente det. Før denne dagen hadde verktøyet ligget innelåst i bygget. 

Retten er ikke i tvil

Da snekkeren kom for å hente utstyret, var deler av verktøyet tilgriset av byggskum, samtidig som mye var ødelagt: Understellet på en gjerdesag hadde brukne ben, slipeskiven på en drill var ødelagt. Ifølge snekkeren hadde også en lasermåler blitt ødelagt.

Både mor og datter har nektet for skadeverket, men retten er ikke i tvil om at noe av verktøyet må ha blitt ødelagt med vilje.  

«Spekulasjonene om at NN selv kan ha ødelagt verktøyet, og at han i ettertid har inngitt falsk anmeldelse av de tiltalte for skadeverk, tar retten uttrykkelig avstand fra (...). Slik retten ser det er er det således utvilsomt begått et skadeverk. Skadene er slik retten ser det, også av en slik karakter at de utvilsomt må være forårsaket forsettlig», heter det i dommen. 

Videre står det at retten ikke er i tvil om at 65-åringen skadet deler av verktøyet: «Retten er ikke i tvil om at NN foretok den skadevoldende handlingen som en reaksjon på motsetningen hun følte». 

Retten kan imidlertid ikke se bort fra at tilgrising med byggeskum kan ha vært et uhell. 

Datter ble frifunnet

Kvinnens datter, som var til stede da verktøyet ble båret ut og også tiltalt for skadeverk, er frifunnet. 

«Slik retten ser det, skulle hun følgelig ikke ha motiv for å skade gjenstander tilhørende NN. Dersom hun likevel skulle ha deltatt ved skadeverket, måtte det være som morens medvirker». 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flere tiltalepunkter

Det ødelagte verktøyet var imidlertid ikke det eneste tiltalepunktet mot kvinnen: Hun var i tillegg tiltalt for uaktsom kjøring, å ha kjørt for fort og for å ikke etterkomme pålegg om å fjerne seg fra et sentrumsområde i et annet fylke. Alle punktene ble behandlet samtidig. 

Siden det er bortimot to år siden hendelsen i Kragerø skjedde, slipper kvinnen forholdsvis billig unna på dette punktet: Påtalemyndigheten mener siktede ikke har fått behandlet sin sak innen rimelig tid. Retten er enig. 

I tillegg synes retten det er vanskelig å bestemme det økonomiske tapet snekkeren har hatt, da en del av verktøyet kan rengjøres og brukes igjen. 

Tidligere straffedømt

65-åringen er tidligere straffedømt fire ganger: En gang for uaktsom kjøring, to ganger for vold og en gang for forulemping av offentlig tjenestemann i tillegg til å ha kjørt for fort. Siden hun allerede har brutt Vegtrafikkloven flere ganger, mener retten det er på sin plass å gi 65-åringen en streng reaksjon. 

Etter en samlet vurdering dømmes hun til å betale en bot på 30.000 kroner, subsidiært 30 dagers fengsel. 

I tillegg blir hun fratatt førerkortet i 17 måneder, og må ta full førerprøve på nytt om hun noen gang skal få førerkortet tilbake. Saksomkostninger til det offentlige på 10.000 kroner må hun også betale.