Foto: Fagskolen Telemark

Videreutdanning gir nye jobbmuligheter

– Videreutdanningen innen helsefag ved Fagskolen Telemark har virkelig utvidet perspektivet mitt og gitt meg verdifull kompetanse som igjen gir nye jobbmuligheter, sier Hanne Haukås. – Fagskolen har lærekrefter med svært høy kompetanse.

Hun har nylig avsluttet studiet Psykisk helsearbeid og rusarbeid, som er et deltidsstudie over to år.

–  Og jeg er strålende fornøyd med valget, sier hun. – Jeg kan helhjertet si at dette studiet har forandret meg som person, til det bedre. Jeg har lært veldig mye om meg selv, særlig i praksisperioden som varte i 10 uker. Jeg føler at jeg trakk vinnerloddet på praksisplass, et oppfølgingssenter for mennesker som vil ut av rusavhengighet og kriminalitet, Crux i Skien. Praksisoppholdet ble også grunnlaget for hovedoppgaven min der tittelen var: «Ettervern en nødvendig del av recovery for mennesker som vil ut av rusavhengighet og kriminalitet?» Jeg lengter tilbake dit, for jeg tror aldri jeg har vært så fylt etter å ha reist hjem fra en jobb, av en kjærlighetsfølelse og takknemlighet. Det var meningsfylt, skikkelig fint og gode mennesker. Viktigheten av ettervernet kjente jeg veldig at jeg brant for når jeg skulle skrive hovedoppgaven, fordi tilbudet for ettervern og oppfølging er veldig lite og behovet veldig stort.

fornøyd: Hanne er svært fornøyd med både det faglige og personlige utbyttet av utdanningen.Foto: Fagskolen Telemark

Intenst og lærerikt

Hun forteller at Fagskolen Telemark bød på en fin blanding av instruksjon og klassetimer og at det betød mye at det ble hentet inn eksterne folk som var med på å utvide horisonten. Det var blant annet folk fra KoRus, Tjenestekontoret Porsgrunn kommune, LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, A-larm Bruker- Og Pårørendeorganisasjon For Åpenhet Om Rus Og Behandling, Kjetil Ramberg - forfatter av boken Mentale LØFT - løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon, og Evangeliesenteret Porsgrunn.

–  Selv var jeg med å hente inn en som jobbet i Safir Frivillighetssentral, en tidligere rusmisbruker fra Oslo som hadde vært rein i 17 år, forteller hun. – Han fortalte om livet, om hvordan han hadde fått hjelp og hvordan vi best mulig kan være en hjelp.

At det på Fagskolen var mye skriving av oppgaver omtaler hun som veldig bra. Det var gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

–  Det var terping og øving på mappekravene, som det heter, forteller hun. –  Hvordan det vi skriver skal være forankret i pensum og lovverk. Og jeg som ikke hadde gått på skole på lenge fikk veldig mye øving gjennom dette. Det var mye fokus på refleksjon. Hvorfor gjorde du det sånn, og hvorfor mener du dette er den beste løsningen? Det var intenst og lærerikt.

Relevant arbeidserfaring

Selv fikk hun skoleplass på bakgrunn av relevant arbeidserfaring.

–  Å begynne på Fagskolen var et veiskille for meg, for jeg har ingen grunnutdanning innenfor helse annet enn at jeg er utdannet muskelterapeut, forteller hun. - Det er absolutt helserelatert, men det er ingen beskyttet tittel.

Hun har tidligere vært innom flere forskjellige yrker, og tatt utdanning i Forsvaret. Det startet med førstegangstjenesten hvor hun var artillerist, kanonlader og kanonkommandør. Så ble hun vervet matros og jobbet på de nye fregattene, var første besetning på Otto Sverdrup og seilte verden rundt med Fritjof Nansen som våpenteknisk sonaroperatør. I 2008 tok hun befalsskolen i Sjøforsvaret, idrettsbefalsutdanning. Deretter var det pliktår, og så tok hun farvel med Forsvaret av mange forskjellige grunner og flyttet hjem til Porsgrunn.

–  Det var da jeg tok muskelterapiutdanningen, forteller hun. –  Jeg drev også for meg selv og hadde egen praksis i Porsgrunn. Og så har jeg jobbet på et akuttmottak for vanskeligstilt ungdom i Skien, Klokkerhuset. Der ble jeg ansatt som ufaglært i 2014. Erfaringene derfra har jeg brukt i utdanningen jeg nå har tatt. Alt vi har lært og alle oppgaver skal knyttes til erfaring, så da brukte jeg tiden min på Klokkerhuset, siden det var den arbeidserfaringen jeg hadde som var mest relevant.

Måtte tenkte nytt

På spørsmål om hvorfor hun valgte å ta videreutdanning svarer hun følgende:

–  Jeg ble med barn i 2015, skulle få barnet i 2016 og var alene, så da kunne jeg ikke jobbe på akuttmottaket lengre og jeg kunne heller ikke være selvstendig næringsdrivende. Først var jeg et år hjemme med barnet og så måtet jeg tenke nytt, noe stabilt, noe fast og da begynte jeg å se etter utdanning som kunne passe meg og mine interesser og hva jeg kunne få til som alenemor.

Hun hadde en venninne som gikk Fagskolen Telemark, og bestemte seg for å prøve. Det passet i forhold til overgangsstønaden som er tre år.

–  Og da var Psykisk helsearbeid og rusarbeid det studiet som virket mest interessant, sier hun. - Når man gjør et valg så er det på bakgrunn av flere ting, det er sammensatt. Det kan være fornuft, det passer inn, det er en følelse i magen på at her skal jeg gjøre en jobb hvor jeg kan spille en rolle med min historie, mitt liv og den jeg er som person. Og så er det alltid en usikkerhet. Har jeg valgt rett? Er dette noe for meg? Kan disse menneskene få hjelp av meg?

Klar for arbeidslivet: Etter to år med studier og med fagskolegrad i psykisk helsearbeid og rusarbeid er Hanne rustet for nye oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.Foto: Fagskolen Telemark

Har fått jobb

–  Å kombinere studiet med å ha et lite barn har gått greit, forteller hun.

–  Jeg har vært heldig og har ikke jobbet, så jeg har brukt tiden til skolearbeid. Fordelen med å være en eldre student, er at jeg aldri har vært i tvil om at jeg skal klare det, for engasjementet er der på en helt annen måte nå enn da jeg var yngre, sier 36-åringen. –  Da var man mer opptatt av å bestå, mens nå handler det om hva slags kvalitet jeg kan levere. Hva kan jeg når jeg kommer ut i yrkeslivet? Jeg må kunne stå for alle læringsutbyttebeskrivelsene som skolen og studiet setter. Det har vært det viktigste for meg.

Hanne var en stund uten jobb etter endt utdanning, men har nå fått jobb i Skien kommune, foreløpig som vikar.

–  Det er fint å være i gang igjen og jeg håper og tror at jeg etter hvert får en full stilling et sted hvor jeg kan bruke det jeg har lært. Kanskje tar jeg også fagbrev som helsefagarbeider etter hvert. Jeg ser jo at det vil være en fordel.

{{facts}}

Innholdet i denne artikkelen er ikke lagd av Vardens redaksjon, men av Vardens annonseavdeling.

Varden er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på varden.no er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post: annonser@varden.no

Kommunene har fått større ansvar for helsetjenester. Samhandlingsreformen krever bedre samarbeid, tidligere innsats og høyere kvalitet. Arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet krever kompetanse i alle ledd av helsetjenesten. Alt dette krever mer kompetente medarbeidere.

Høyere yrkesfaglig utdanning innen helsefag har som mål å utdanne yrkesutøvere med høy faglig kompetanse og trygghet i den pasientnære yrkesutøvelsen, i samsvar med kompetansebehovet i helsetjenesten. Økt kompetanse hos fagarbeideren gir bedre tjenester til brukerne og en mer interessant og givende arbeidshverdag for yrkesutøveren.

I forbindelse med at Telemark og Vestfold fylkeskommuner skal være sammenslått fra 01.01.20 så slås fagskolene sammen til en skole med to studiesteder fra samme dato og blir hetende Fagskolen Vestfold og Telemark

 

Søknadsfrist

I sommer kan du søke restplasser direkte til skolen fram til 30. september på eget skjema som du finner på vår hjemmeside. Husk det er feire i juli måned og begrenset kontortid.

Les mer om våre utdanninger og søknadsskema:

https://fagskolen-telemark.no/nyheter/utdanninger-ved-fagskolen-telemark-host-19