annonse

Grenlandslufta blir ulovlig

50 dager i fjor var det så mye svevestøv i lufta i Grenland at myndighetene vurderer det som helseskadelig. Neste år blir det forbudt med mer enn 35 dager med så forurenset luft.

25. nov. 2014

TSS best i landet

I hvert fall på ett område er TSS best i landet: Sentralsykehusets operasjonsavdeling i den nye vestfløyen har den desidert mest bakteriefrie luften, også når operasjoner pågår.

25. nov. 2014