annonse

Disse fordeler 49 millioner kroner

STOR
STOR: Det nye hallprosjektet på Kjølnes er den store blant søkerne av spillemidler, og får 6,7 millioner i denne omgang. (Foto: Tom Arne Borgersen)

+ Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Telemark får 49 millioner i spillemidler for 2019.

Bjørn Borge