PROFIL: Hans Kristian Larsen var en profil i telemarksfotballen i mange år, og engasjerte seg også i utvikling av fotball i Vietnam. Foto: Tom Arne Borgersen

«Hans Kristian var en tydelig person»

MINNEORD: Fotballkretsen minnes Hans Kristian Larsen, som gikk bort før helgen.

Hans Kristian Larsen er død. Et langt liv i fotballen er over der han var aktiv til det siste. Selv om han var alvorlig kreftsyk var han tilstede på NFF Telemark sitt fotballting i begynnelse av februar.

Hans Kristian startet sitt liv i fotballen i Fossum og har hevdet at han nok er den eneste som kan skilte med 25 sammenhengende år som spiller i klubben. Hans interesse for å lære og utvikle fotballspillere gjorde at han på 1980-tallet fikk roller på kretslagene i Telemark. Han ble trener for juniorlagene til Pors og Odd utover på 90-tallet. Han var videre innom som trener for A-laget til Pors midt på 90-tallet.

– Tydelig person

De siste 10 åra var han en del av en gruppe erfarne fotballfolk som NFF Telemark fikk anledning til å disponere i arbeidet med å styrke klubbutviklinga i Telemark. Her deltok han aktivt og var og med på turer som kretsen arrangerte for å styrke faget og samholdet i Telemark.

Hans Kristian var en tydelig person som en ikke trengte å lure på hvor sto i fotballfaglige spørsmål. Et eksempel kan være tilbakemeldingen ha ga i Odd Fotballs årsmelding for 1993 der han i årsberetningen for juniorlaget omtalte klubbens rovdrift på de beste juniorspillerne som «forkastelig».

Bidro i Vietnam

Men samtidig var han en hyggelig og lyttende person. Han var en person som det var lett å være uenig med. Viljen til å tenke nytt gjorde at han justerte seg når han skjønte at andre hadde gode argument.

Hans fotballengasjement innbefattet ikke bare fotballen i Telemark. Fra midt på 2000-tallet var han og en del av et nettverk i NFF som bidro til å bygge opp fotballen i Vietnam. Samlet gir dette et bilde av et liv og engasjement i fotballen som for Hans Kristian strakk seg over flere tiår, der han og stilte seg til disposisjon for fotballkretsen. Det er fotballen i Telemark takknemlig for.

Terje Kili

Styreleder, NFF Telemark