Surt hjemmetap. Slik vurderte vi Odd-spillerne

foto