Rangerer Rafik som et av de største talentene i verden