Sørget for at stjernelaget måtte skjerpe seg

foto