Har levert samme tipperekke siden 70-tallet – vant 1,163 millioner kroner

foto