Språket begynner å sitte, men damer vil han ikke snakke om