I denne klubben må visse krav være oppfylt for å få spille

foto