Odd presenterte to nye – se pressekonferansen i opptak her