– Jeg angrer veldig mye og skal gjøre opp for meg!

foto