Tilfel­digheter gjorde at Kenneth retur­nerte: – Jeg angrer ikke